Vad är Dwarf Tomato Project?

DTP har pågått sedan början av 2000-talet med start i Australien. Tillsammans med odlare över hela världen försöker projektet få fram sorter som är lite mindre och mer hanterbara i alla storlekar, färger och former.

Alla tomater som heter något med ”dwarf” tillhör inte projektet – men kan ju vara en bra hanterbar planta ändå.

Läs mer här: Dwarf Tomato Project. Där står också listat vilka som är ”riktiga” DTP.

Kategori: