Tjuva tomater eller inte?

De tomatsorter som är ”indeterminate” (högväxande) tjuvas helst, övriga ska inte tjuvas.

Plantor som är ”indeterminate” är så att säga ”obestämda” sorter och de växer tills frosten kommer. Dessa ger alltså en lång skördeperiod.

De sorter som är ”determinate” har ett mer bestämt växtsätt och slutar växa på höjden. Det är lägre sorter som busksorter, dwarfar, amplar, kruktomater och ska alltså inte tjuvas.

Det är inte någon katastrof om du inte tjuvar men fördelen med att tjuva är att det blir lite mer ordning och reda. Om det inte tjuvas så blir det lite av en vildvuxen djungel och det är lätt att knäcka kvistar av misstag – kanske sitter de vackraste, mest fulländade tomaterna på just den knäckta kvisten och det är ju lite synd. Det går visserligen ofta att rädda en bruten kvist, antingen genom att tejpa (!) ihop där den satt, eller sätta kvisten i en vas med vatten.

En del menar att det blir mer skörd om du tjuvar – andra om du inte tjuvar. Vad som är sant, det vet jag faktiskt inte.

Att tjuva innebär alltså att du nyper av ett litet skott som kommer mellan två kvistar:

Om du inte har sparat etiketterna och vet inte vilken sort det är så kan du vänta tills de börjar blomma och då räknar du bladen mellan blomklasarna.

1 blad = busktomat, ska inte tjyvas
ca 3 blad =högväxande, ska tjyvas