Kategori: Pollinering

Nu som först förstår jag varför man ger ”blommor och bin” som exempel för fortplantning! Spana in dessa vackra squashblommor, det är en honblomma och en hanblomma. Bina måste ta pollen från hanblomman och flyga till honblomman så det blir en bra frukt till slut. En del plantor är självpollinerande (tomat till exempel) men squash…