Kategori: Chili

Jag odlar i en liten villaträdgård utanför Linköping och är på gränsen mellan zon 2 och 3. Jag har testat fröna slumpmässigt om dess grobarhet och når i snitt över 90%. Läs mer om hur du kan testa fröns grobarhet. Mina frön är så kallat ”öppet pollinerade”. Alltså, att bin och andra pollinerare kan flyga…