1500kr ytterligare till Indien!

Välgörenhet

Totalt 2500kr har jag nu betalat till en förening som skickar vidare varje krona till ett barnhem och skola i östra Indien. Tack alla  som  har  köpt  fröer!  Nästa  slant  kommer  betalas  in  till  Tim  Bergling  Foundation  –  även  det  en  viktig  organisation  att  tänka  på!